Política de Privacidade

HVEM VI ER?

Jobs4It er forpligtet til at beskytte personoplysningerne for kunderne af produkter og tjenester samt de respektive ejeres personoplysninger i alle situationer, hvor en personoplysninger behandles af Jobs4It, idet der i denne sammenhæng er udarbejdet en sådan politik, som ligger til grund for deres engagement at respektere reglerne om beskyttelse af personoplysninger.

HVORFOR DENNE PERSONLIGE DATABESKYTTELSESPOLITIK?

Formålet med denne politik er at informere kunderne om de generelle regler for behandling af personoplysninger, som indsamles og behandles i nøje overensstemmelse med og overholdelse af bestemmelserne i den gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger på alle tidspunkter, nemlig forordning ( EU) 2016/679 af 27. april 2016 ("RGPD").

Jobs4It respekterer bedste praksis inden for sikkerhed og beskyttelse af personoplysninger ved at træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at overholde RGPD og sikre, at behandling af personoplysninger er lovlig, retfærdig, gennemsigtig og begrænset tilladte formål.

Jobs4It er forpligtet til beskyttelse og fortrolighed af personlige data og har truffet de foranstaltninger, den finder passende for at sikre nøjagtigheden, integriteten og fortroligheden af ​​personoplysninger samt alle andre rettigheder, som de respektive ejere har.

HVAD OM DENNE DATABESKYTTELSESPOLITIK?

Denne databeskyttelsespolitik gælder udelukkende for indsamling og behandling af personoplysninger, for hvilke Jobs4It er ansvarlig for behandlingen inden for rammerne af de tjenester og produkter, der stilles til rådighed for sine kunder og i alle situationer, hvor der opstår en behandling af personlige data fra Jobs4It , nemlig gennem den eller de eksisterende formularer på denne hjemmeside.

Jobs4It's hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider, der ikke er knyttet til Jobs4It. Tilgængeligheden af ​​sådanne links er lavet i god tro, og Jobs4It kan ikke holdes ansvarlig for indsamling og behandling af personoplysninger foretaget gennem disse websteder, og Jobs4It påtager sig intet ansvar for sådanne websteder, hvad angår deres nøjagtighed, troværdighed og funktionaliteter tilgængelig i dem.

HVAD ER PERSONOPLYSNINGER?

Personlige data er oplysninger af enhver art og uanset dets støtte, herunder lyd og billede, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Enhver identificerbar person, direkte eller indirekte, identificeret ved henvisning til et navn, identifikationsnummer, lokaliseringsdata, identifikatorer elektronisk eller et eller flere specifikke elementer af hans eller hendes fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale.

HVAD ER BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER?

Behandlingen af ​​personoplysninger består af en operation eller et sæt af operationer udført på personoplysninger eller personlige datasæt ved hjælp af automatiserede midler eller ej, nemlig indsamling, registrering, organisering, strukturering, bevarelse, tilpasning, hentning, høring, brug, offentliggørelse, formidling, sammenligning, sammenkobling, begrænsning, sletning eller destruktion.

HVEM ER ANSVARLIG FOR DATA PROCESSERING?

Den enhed, der er ansvarlig for behandlingen af ​​personoplysninger, er Jobs4It, som bestemmer formålene og behandlingsmetoderne for det samme.

Til dette formål skal han, hvis indehaveren af ​​personoplysningerne skal kontakte den registeransvarlige, gøre det ved hjælp af nedenstående midler og kontakter:

Ved e-mail hello@jobs4it.pt;

HVEM ER DATABESKYTTELSESSTYRET?

Databeskyttelsesofficeren spiller en relevant rolle i behandlingen af ​​personoplysninger, herunder blandt andet overholdelse af databehandlingen med gældende lovgivning, verifikation af overholdelsen af ​​denne databeskyttelsespolitik og fastsættelse af klare regler for behandling af personoplysninger, der sikrer, at disse som er betroet behandlingen af ​​dine personoplysninger, er opmærksomme på, hvordan Jobs4It behandler dem og hvilke rettigheder de har i denne henseende.

Således kan ejerne af personoplysninger, hvis de ønsker det, rette henvendelse til databeskyttelsesansvarlig vedrørende spørgsmål vedrørende behandling af personoplysninger ved hjælp af følgende kontakt til dette formål:

Kontakt: hello@jobs4it.pt

HVAD SKAL DE TYPER PERSONLIGE DATA BEHANDLES?

Som en del af sine aktiviteter behandler Jobs4It de personoplysninger, der er nødvendige for at levere tjenester og / eller produkter, behandling af data som navn, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse, ifølge oplysninger mere detaljeret information tilgængelig for indehavere af personlige data.

I tilfælde af Kundens forudgående samtykke kan Kunden til enhver tid tilbagekaldes, uden at lovgivningen af ​​den behandling, der er foretaget på grundlag af det tidligere givne samtykke, er kompromitteret.

Hvornår og hvordan samler vi dine personlige data?

Jobs4It indsamler dine personlige data, især via telefon, skriftligt via sin hjemmeside, hvor det er nødvendigt at sikre forudgående samtykke fra indehaveren af ​​personoplysningerne.

Nogle personlige data er uundværlige for kontraktens opfyldelse, og Jobs4It vil i tilfælde af mangel eller mangel være i stand til at stille den pågældende vare eller tjenesteydelse til rådighed.

De indsamlede personoplysninger kan behandles på en computeriseret måde på en automatiseret eller ikke-automatiseret måde og garanterer i alle tilfælde streng overholdelse af lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger, der opbevares i specifikke databaser, der oprettes til dette formål, og under ingen omstændigheder , vil de indsamlede data blive anvendt til et andet formål end det, for hvilket det blev indsamlet eller givet den registreredes samtykke.

HVEM ER DESTINATORER AF PERSONOPLYSNINGER?

Uden at det berører de adressater, der er angivet i denne databeskyttelsespolitik, kan Jobs4It kommunikere kundens personoplysninger med det formål at overholde lovmæssige forpligtelser, især for politi, retsvæsen, skatte- og reguleringsorganer.

HVOR LANG BEMÆRKER VI DIN PERSONOPLYSNINGER?

Hvor lang tid personoplysninger gemmes og lagres, afhænger af hvilket formål oplysningerne behandles.

Effektivt er der lovmæssige krav, der kræver, at du bevarer dataene i en minimumsperiode. Således, og når der ikke er noget specifikt lovkrav, bliver dataene opbevaret og opbevaret kun i den minimumsperiode, der er nødvendig for udøvelsen af ​​de formål, der førte til deres indsamling eller efterfølgende behandling, på de vilkår, der er fastsat i loven.

HVAD ER DIN RETTIGHEDER SOM EN HOLDER?

Som indehavere af personoplysninger garanteres kunden til enhver tid retten til at få adgang til, rette op, opdatere, begrænse og slette deres personoplysninger (undtagen hvad angår de data, der er nødvendige for at levere ydelserne af Jobs4It behørigt identificeret i Form som obligatorisk levering eller overholdelse af lovmæssige forpligtelser, som den registeransvarlige er underlagt), retten til at modsætte sig brug af det samme for erhvervsmæssige formål af Jobs4It og tilbagekaldelse af samtykke uden at kompromittere lovligheden af ​​det behandlede samtykke, samt retten til at overføre data.

Hvordan kan jeg få adgang

Uden at dette berører bestemmelserne i RGPD, kan indehaveren af ​​personoplysningerne gøre det, direkte eller skriftligt, rettet til den ansvarlige for behandlingen gennem de kontakter, der stilles til rådighed til dette formål i dette dokument, samt Andre kontakter stilles til rådighed af Jobs4It.

HVORDAN KAN DU OPGIVE TIL AT MODTAGE KONTAKTER FOR MARKEDSFØRINGER?

Jobs4It kan promovere handlinger til at formidle til sine kunder, nye produkter eller tjenester, nemlig via telefon, e-mail, SMS, MMS eller enhver anden elektronisk kommunikationstjeneste, hvis indehaveren af ​​personoplysningerne har givet det respektive samtykke.

Hvis indehaveren af ​​personoplysninger ikke agter at fortsætte med at modtage sådanne meddelelser, kan han til enhver tid tilbagekalde sit samtykke til brugen af ​​hans data til markedsføringsformål.

HVORDAN KAN DU KRAV?

Uden at det berører klageadgang direkte til Jobs4It kan kunden via de kontakter, der stilles til rådighed til dette formål, direkte klage til kontrolmyndigheden, som er den nationale kommission for databeskyttelse (CNPD), ved hjælp af de kontakter, der stilles til rådighed af denne enhed til dette formål.

HVORDAN ER DE FORANSTALTNINGER, SOM ANTAGES AF ALTICE PORTUGAL FOR AT VÆRE SIKKERHED AF DIN PERSONOPLYSNINGER?

Jobs4It er forpligtet til at sikre beskyttelsen af ​​sikkerheden for de personlige data, der stilles til rådighed for den, og har vedtaget og gennemført strenge regler i denne henseende. Overholdelse af disse regler er en forpligtelse for alle dem, der lovligt har adgang til dem.

I betragtning af den bekymring og engagement, som Jobs4It afslører i forsvaret af personoplysninger, er der vedtaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de personlige data, der stilles til rådighed mod dets formidling, tab, misbrug, uautoriseret adgang, ændring, behandling eller adgang, samt mod enhver anden form for ulovlig behandling.

Endvidere skal tredjeparter, som inden for rammerne af udbuddet af tjenesteydelser, behandle kundens personoplysninger i navnet og på vegne af Jobs4It, skriftligt kræve at udføre passende tekniske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der i hver enkelt overholde kravene i den nuværende lovgivning og sikre beskyttelsen af ​​den registreredes rettigheder (nemlig beskyttelse af privatlivets fred og personlige oplysninger hos kunderne).

På den måde Jobs4It's hjemmeside kræver datasamlingsformularerne de krypterede sessioner i browseren, og alle overførte personlige data opbevares sikkert i systemerne Jobs4It, som igen er i et certificeret datacenter, der er omfattet af alle de fysiske og logiske sikkerhedsforanstaltninger, som Jobs4It forstod at være uundværlige for beskyttelse af personoplysninger.

Uanset de sikkerhedsforanstaltninger, Job4It har vedtaget, advarer Jobs4It alle internet surfere om, at de bør træffe yderligere sikkerhedsforanstaltninger, nemlig at sikre, at de bruger en pc og browser opdateret med hensyn til korrekt konfigurerede sikkerhedsrettelser med en aktiv firewall, antivirus og antispyware og for at sikre ægtheden af ​​de websteder, de besøger på internettet, og undgå websteder, de ikke stoler på.

HVOR OMSTAENDIGHEDER BESTEMMEDE KOMMUNIKATION AF DATA TIL ANDRE ENHEDER (TREDJE OG UNDERTRÆDET)?

Jobs4It kan inden for rammerne af sin aktivitet tiltrække tredjemand til levering af visse tjenester. Nogle gange indebærer levering af disse tjenester adgang fra disse enheder til kundens personlige data. Når dette sker, tager Jobs4It passende foranstaltninger for at sikre, at enheder med adgang til dataene er kendt og tilbyder de højeste garantier på dette niveau, som er behørigt indskrevet og kontraktmæssigt indgået mellem Jobs4It og) tredjepart (e).

På denne måde behandler enhver virksomhed, der outsources af Jobs4It, vores kunders personlige oplysninger i navn og på vegne af Jobs4It og træffer de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af personoplysninger mod utilsigtet, ulovlig destruktion, utilsigtet tab, ændring, formidling eller uautoriseret adgang og mod enhver anden form for ulovlig behandling.

Jobs4It er under alle omstændigheder ansvarlig for de personlige data, der stilles til rådighed for den.

HVORDAN BRUGER vi KOKKER?

"Cookies" er små mærker af software, der er gemt på computeren via browseren, og kun indeholder oplysninger relateret til præferencer, herunder ikke personlige data.

Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan administrere cookies i din browser, skal du se Cookie Management-oplysninger.

HVORDAN KAN DU VIDE NOEN ÆNDRINGER TIL ARBEJDSDATABESKYTTELSESPOLITIKEN FRA Jobs4It?

Jobs4It forbeholder sig ret til når som helst at foretage tilpasninger eller ændringer af denne personoplysninger beskyttelse politik, og disse ændringer er behørigt publiceret i de forskellige kommunikationskanaler Jobs4It.

OM COOKIES

Hvad er cookies?

"Cookies" er små softwareetiketter, der er gemt i adgangsudstyret via browseren, og behøver kun oplysninger relateret til præferencerne, som ikke bruges til personligt at identificere brugere, men ikke personlige data.

Hvad er cookies til?

Cookies hjælper med at bestemme anvendeligheden, interessen og antallet af anvendelser af webstederne, hvilket muliggør hurtigere og mere effektiv navigation, hvilket eliminerer behovet for gentagne gange at indtaste de samme oplysninger.

Hvilke slags cookies er der?

Der er to cookiegrupper i henhold til den periode, hvor de opbevares:

Permanente cookies er cookies, der er gemt på browserniveau på adgangsenhederne (pc, mobil og tablet) og bruges, når du igen besøger Jobs4It-webstedet. De bruges generelt til at lede navigationen til brugerens interesser, hvilket giver mulighed for at give en mere personlig service.

Session cookies - Disse er midlertidige cookies, der forbliver i din browserens cookiefil, indtil du forlader hjemmesiden, logger ud af sessionen eller sletter cookies. Oplysningerne fra disse cookies tjener til at analysere mønstre af webtrafik, så du kan identificere problemer og give en bedre browseroplevelse.

Til hvilke formål bruger vi cookies?

Strengt nødvendige cookies - Tillader websitnavigering og applikationsbrug samt adgang til sikre områder på hjemmesiden. Uden disse cookies kan de krævede tjenester ikke leveres.

Analytiske cookies - Brugt anonymt med det formål at oprette og analysere statistikker for at forbedre websitetets funktion.

Funktionelle cookies - Gemmer brugerpræferencer vedrørende brug af webstedet, så du behøver ikke at omkonfigurere webstedet hver gang du besøger.

Tredjeparts cookies - Mål applikationssucces og tredjeparts reklame effektivitet. De kan også bruges til at tilpasse en widget med brugerdata.

Reklame Cookies - Direkte reklamer i henhold til hver enkelt brugeres interesser for at målrette reklamekampagnerne under hensyntagen til brugerens smag og også begrænse antallet af gange, du ser annoncen, medvirke til at måle effektiviteten af ​​reklame og Vellykket organisation af hjemmesiden.

Hvis du vil vide de vigtigste cookies, der bruges på vores websteder og deres respektive formål, konsulter bordet.

Hvordan kan du administrere cookies?

Alle browsere giver brugeren mulighed for at acceptere, afvise eller slette cookies, og informere brugeren, når en cookie er modtaget, nemlig ved at vælge de relevante indstillinger i deres browser. Du kan konfigurere cookies i din browser's "options" eller "preferences" menu.

Du kan acceptere brugen af ​​cookies ved at klikke på knappen Accepter cookies i den informative sætning, der vises på vores websteder, eller foretag dine muligheder og administrer dem på informationssiden gennem de tilgængelige browsere og værktøjer.

Bemærk dog, at ved at deaktivere cookies, kan du forhindre visse webtjenester i at fungere ordentligt og påvirke din websidernavigation helt eller delvis.