Arbejdsleder

Nordic Sugar | Posted 23-02-2021

Gentofte (Generelt IT)


  Hvem er vi:

  På Nordic Sugar Nykøbing produceres op mod 100 tons sukker i timen i produktionsperioden (kampagnen), som er omkring 120 døgn i perioden fra medio september til medio januar. Her kører fabrikken i kontinuerlig 3-holdsdrift. Kampagnen er en intensiv periode med fokus på produktionsparametre og på optimal drift af produktionsapparatet. Produktionsapparatet er omfattende, komplekst og kostbart. Det spænder vidt fra diffusionsanlæg, saftrensning, inddampning, krystallisering og centrifugering til kedler, turbiner, samt udlevering og forpakning af sukker.

  Uden for produktionsperioden (mellemkampagnen) er hovedarbejdsområderne vedligehold, implementering af investeringer, planlægning af næste års sukkerproduktion samt kompetenceudvikling.

  Den faste medarbejderstab er på ca. 175 medarbejdere året rundt.

  Jobbet:

  Som Arbejdsleder med ansvar for vedligehold af bygninger, pladser, grønne arealer, bassiner og veje, bliver du en del af vores inspirerende tekniske miljø på fabrikken, der altid er klar til sparring og vidensdeling, hvor hovedparten er ingeniører og maskinmestre.

  Dit ansvarsområde bliver at drive og deltage i bygningsprojekter; herunder gerne beregning og dimensionering af mindre bygningsopgaver, samt varetage og vedligeholde vores lokalplaner, kloakplaner, brandberedskab og kontakt til LER.

  Du får arbejdsledelsen for et mindre team af såvel faglærte og ufaglærte medarbejdere, som varetager bygningsvedligehold (inkl. veje, pladser og grønne arealer). En vigtig del af ledelsesopgaven er gennemførsel af de årlige medarbejdersamtaler, planlægge den nødvendige kompetenceudvikling og sikre en engageret og effektiv medarbejderstab.

  I kampagneperioden vil jobbet indeholde en række koordineringsfunktioner i forhold til roe- og pulphåndtering, samt logistik omkring løbende rengøring af procesudstyr, pladser og veje.

  Bygningsvedligehold er en del af den tekniske projektafdeling som du indgår i tæt samarbejde med, herunder sparring ved byggerelaterede opgaver, efter behov.

  Din profil:

 • Du har en teknisk baggrund som konstruktør, maskinmester, teknisk designer eller tilsvarende (gerne med bygningsrelateret baggrund).
 • Du har faglig baggrund som håndværker kombineret med arbejdsledelse.
 • Minimum 5 års erfaring med bygningsvedligehold foretrækkes
 • Erfaring med arbejdsledelse
 • Gode planlægningsevner og struktur og formår at prioritere opgaver i forhold til afdelingens mål og ressourcer
 • Habil bruger af Office-pakken og gerne kendskab til SAP samt disciplineret omkring brugen af økonomi-, indkøbs- og andre administrative systemer og procedurer
 • Du er vedholdende, engageret samt empatisk og forstår at skabe succes i jobbet via en motiverende og faglig tilgang. Du er en god formidler og tror på at en åben dialog er vejen frem. Du er god til at få dine kolleger med dig i en forandringstid, ved at opstille tydelige forventninger og følge op på dem. Du ser en udfordring i at udvikle dig, og du er altid på forkant med udviklingen inden for branchen. Du skal være åben overfor mangeartede koordineringsopgaver, specielt under produktionsperioden, hvorfor struktur og planlægning er vigtig.

  Vi tilbyder:

  Vi tilbyder gode ansættelsesforhold herunder pensionsordning og sundhedssikring. Vi har en god kantine samt en sports- og kulturforening. Omgangstonen er åben og uformel. Vi har fokus på udvikling af dine faglige og personlige kompetencer.


Annonce information Oprettelse: 17 feb 2021 ') } Job-ID: 330524851 Arbejdstid: Fuldtid Ansættelsesform: Permanent